Discgolf-Frisbeegolf

Discgolf-Frisbeegolf - spelet som verkligen är i ropet 

Välj mellan 4 typer av discar.

Putters(0-70m), Midrange(50-100m), Fairway Drivers(70-120m) samt Distance drivers(från ca 80m). Det andra valet man ska göra är vilken typ av plast man vill att sin nya disc ska vara av. Plasterna skiljer sig åt både i grepp, hållbarhet och pris. Man kan välja mellan DX-, Champion- eller Star plast bland Innovas discar

DX plast är den som är billigast bland Innovas breda sortiment av discar. DX plasten ger ett bra grepp i de flesta väder. Champion plasten har däremot bättre hållbarhet samt behåller flygegenskaperna längre jämfört med DX plasten. Star plasten erbjuder samma hållbarhet och tillförlitlighet som Champion plasten. Star plasten har ett omtyckt allväders grepp. Discarna har olika egenskaper

  •  Speed: Är uppmätt i skala 1-13, ju snabbare hastighet man klarar av desto längre kan man kasta.
  •  Glid: Är uppmätt i skala 1-7, anger discens förmåga att ”sväva” i luften.
  •  Turn: Uppges i skala 1-(-5), beskriver discens tendens till att vika av höger eller vänster i början av flygbanan (när discen har som högst hastighet). Nybörjare bör välja en disc på minus skalan.
  •  Fade: Skala 0-5. Uppger vilken benägenhet discen har att falla av i slutet av flygbanan (när farten på discen minskar). Är du högerkastare så har den en tendens att gärna vika av åt vänster, man bör därför som nybörjare välja en disc som har en låg siffra.