Crossfit redskap

Crossfit Träning

Crossfit är en av de träningsformer som ökar mest. Alla gym med självaktning har någon form av Crossfit träning. Träningen bygger på kroppens naturliga rörelsemönster och syftar till att bygga styrka, smidighet samt även träna hjärta och syre upptagning. Crossfit träning kännetecknas av hög intensitet och att den görs på tid. Med några få redskap kan bedriva din egen Crossfit träning