Discgolf / Frisbeegolf

Discgolf, eller frisbeegolf som det också kallas, är en sport som vuxit snabbt under de senaste åren, och det är inte utan anledning. Discgolf är en lättillgänglig sport som är lätt att börja med, men samtidigt finns det massor av teknik att lära sig för att behärska sporten fullt ut. Lär dig mer om discgolf här på sidan!

Vad är discgolf eller frisbeegolf?

Discgolf kan utövas både professionellt och som en rolig och avslappnad fritidsaktivitet. I Sverige kallas sporten ofta för frisbeegolf, men sanningen är den att det inte är vanliga frisbees som används. En disc som används till discgolf är lite tyngre än en vanlig frisbee och kan inte användas för att kastas mellan två spelare. 

Grundidéen i discgolf är den samma som i vanlig golf eller minigolf. Varje spelare ska ta sig från en bestämd punkt till ett mål på så få kast som möjligt. Här är inte målet ett hål i marken så som i vanlig golf, utan istället en golfkorg. Oftast är discgolfsbanan utformad på ett vis så att spelarna måste ta sig förbi diverse hinder, som kuperad terräng, träd, dammar och buskar för att komma åt korgarna, vilket gör sporten utmanande. Själva golfkorgen består av en metallställning med en rund korg med kedjor ovanför. Kedjorna gör så att discens fart bromsas ner för att sedan låta den falla ner i korgen.

Discgolf är en sport för alla

Discgolf är en lättillgänglig sport som de flesta kan sätta igång med. I Sverige finns ca 150 discgolfsbanor fördelade över vårt avlånga land, som alla varierar sig när det kommer till svårighetsgrad, utseende och skötsel. Dessutom är många av banorna till och med gratis att spela på. För att sätta igång behöver du bara införskaffa en disc, som du kan köpa själv eller hyra på banan. Här på bActive.se hittar du ett stort sortiment av discar till riktigt överkomliga priser. Därför är discgolf en riktigt billig sport att börja med - även om du önskar att ha din egen discgolfsutrustning.

En annan fördel för dig som är sugen på att börja med discgolf eller frisbeegolf är att det är en aktivitet som inte kräver att du ska samla ihop ett stort gäng med människor för att sätta igång. Om du önskar kan discgolf till och med spelas själv. De flesta uppskattar dock den sociala aspekten med sporten och menar att aktiviteten är ett perfekt sätt att umgås med andra.

Discgolf regler: Så spelar du frisbeegolf

Spelreglerna i discgolf är enkla. Först lottas det fram vilken turordning spelarna ska kasta i. Det första kastet, eller själva utkastet, på varje hål kastas från den markerade utkastsplatsen. Det är inte tillåtet att stiga över utkastsmarkeringen förrän det att discen har släppts iväg. Vid nästa kast ställer du dig helt enkelt där discen har landat. Den främre foten placeras där själva discen har landat. Det är alltid den spelare vars disc ligger längst från korgen som får lov att börja kasta.

Vid kast som är närmare korgen än 10 meter får spelaren inte stiga över där discen landat, inte heller efter det att discen har släppts. När ett “hål” har spelats klart och det är dags att gå över till nästa hål är det den spelare som hade lägst antal kast på det föregående hålet som inleder rundan. Precis som i golf är det den spelare med lägst antal kast på hela banan som vinner spelet. Spelarna får använda så många discar de önskar under ett spel eller en runda.

Vad betyder siffrorna på discgolf?

På varje disc finns en sifferkombination som indikerar hur discen beter sig i luften. Dessa är viktiga att förstå sig på för att kunna införskaffa korrekt utrustning till discgolfen. De värden som anges på discarna är Speed, Glide, Turn och Fade. Det finns inte någon övergripande standard inom discgolf för dessa siffror, de varierar nämligen från tillverkare till tillverkare. Detta innebär alltså att en disc med speed 10 från en specifik tillverkare inte behöver bete sig likadant som en med samma värde hos en annan tillverkare. Alltså bör värdena först och främst användas som riktmärken.

  • Siffran på “Speed” indikerar hur snabbt discen flyger. De flesta tillverkare anger speed på en skala mellan 1 och 15, där 1 är den lägsta farten och 15 den högsta. Det är värt att tänka på att en disc med högre speed oftast kräver mer teknik, och därför inte är helt lämpad för en nybörjare.
  • “Glide” anger med vilket motstånd discen dras mot marken när den kastas, alltså hur länge den glider i luften. Detta anges oftast i värden från 1 till 7. En högre siffra här betyder att discen glider längre.
  • “Turn” indikerar hur mycket discen kommer att vrida sig till höger i luften när discens fart är som högst. Detta anges i värdena +1 till -5. En disc med +1 är mindre benägen att dra sig åt höger än en disc med värdet -5.
  • “Fade” anger hur benägen discen är att dra sig åt vänster, under den sista tiden discen är i luften. Här är det värden från 0 till 5 som gäller, där 0 innebär att discen drar sig mindre mot vänster, och 5 att discen drar sig mycket åt vänster i slutet.

Om du klickar dig in på de olika discarna vi säljer här på sidan kan du läsa vilka värden just dessa discar har, så att du enkelt kan införskaffa dig den rätta utrustningen när du ska börja spela discgolf.